Kredieturen

Opnemen van betaald educatief verlof

Bij het startformulier krijg je een overzicht van het theoretisch aantal lestijden van de module waarvoor je bent ingeschreven. Dit is niet het aantal uren dat je kan opnemen voor betaald educatief verlof:

  • De school is verplicht om 92% van het theoretisch aantal lestijden per module in te richten. Wegens omstandigheden (verlof, les afgelast, ..) kan het zijn dat de school er niet in slaagt om de module 100% in te richten.
  • Indien de leerkracht ziek is, worden de cursisten zoveel mogelijk hiervan verwittigd. Deze uren kunnen niet opgenomen worden als betaald educatief verlof, aangezien de les niet is doorgegaan. De cursist wordt genoteerd als ‘gewettigd afwezig’.
  • Enkel contacturen komen in aanmerking voor betaald educatief verlof : er moet minimaal 32 contacturen ingepland worden om in aanmerking te komen voor betaald educatief verlof. Bepaalde modules worden als gecombineerd onderwijs aangeboden (combinatie van afstandsonderwijs en contactonderwijs) : voor het afstandsonderwijs kan geen betaald educatief verlof opgenomen worden.
  • Pas op het 2e of 3e formulier met de effectieve aanwezigheden (trimestriële getuigschriften van nauwgezetheid), kan je nagaan hoeveel uren werkelijk ingericht zijn, hoeveel je daarvan aanwezig was, hoeveel gewettigd afwezig.
  • De uren moeten voor het laatste examen opgenomen worden : dit wordt steeds vermeld op de formulieren, hou daar rekening mee.

Voorbeeld :
Module van 80 lestijden (theoretisch aantal, vermeld op het startformulier).

75 lestijden werden werkelijk ingericht.

Cursist was 72 lestijden aanwezig, 3 gewettigd afwezig wegens ziekte van de leerkracht.

Hoeveel op te nemen? 72 lestijden.

Meer info over Educatief Verlof: Klik Hier