Opleiding

Nederlands Threshold 2.3 mondeling verlengd

Waar kan je deze cursus volgen?

Opleidingsdetails

Nederlands praten?

Ondertussen kan je je al behelpen in uiteenlopende situaties. Je leert tijdens deze module verder op een eenvoudige, samenhangende manier en over vertrouwde onderwerpen te praten. Je eigen mening geven in het Nederlands doe je ook steeds vlotter. Kortom, je leert belangrijke informatie te begrijpen en te geven in vertrouwde, herkenbare situaties, en met duidelijke informatieve, prescriptieve en persuasieve standaardteksten als uitgangspunt.

Het niveau ligt hier natuurlijk al iets hoger dan in de vorige modules. De luisterfragmenten zijn moeilijker. Maar ook het Nederlands dat je zelf gebruikt in communicatieve situaties wordt steeds complexer.

Spreken/gesprekken voeren  

 •  informatie vragen en geven in prescriptieve teksten
 •  informatie vragen en geven in informatieve teksten
 •  een instructie geven in prescriptieve teksten
 •  zijn beleving, d.i. wensen, noden en gevoelens, verwoorden en vragen naar de beleving van zijn gesprekspartner in informatieve teksten
 •  zijn beleving, d.i. wensen, noden en gevoelens, verwoorden en vragen naar de beleving van zijn gesprekspartner in persuasieve teksten
 •  een samenvatting geven van informatieve teksten
 •  een samenvatting geven van narratieve teksten
 •  verslag uitbrengen over een gebeurtenis of een situatie in informatieve teksten
 •  verslag uitbrengen over een gebeurtenis of een situatie in narratieve teksten
 •  gericht op een bekende taalgebruiker een mening of een standpunt verwoorden en vragen stellen naar diens beleving in persuasieve teksten
 •  een werkelijke of verbeelde gebeurtenis beschrijven
 •  een verhaal vertellen

Luisteren

 •  de hoofdgedachte achterhalen in informatieve teksten
 • specifieke informatie zoeken in informatieve teksten
 •  de hoofdgedachte achterhalen in narratieve teksten
 •  alle gegevens begrijpen in prescriptieve teksten
 •  zich een mening vormen over informatieve teksten
 •  zich een mening vormen over persuasieve teksten

Je hebt de mondelinge modules op niveau 2.1/2.2 (Threshold 1 en 2 mondeling persoonlijk en publiek) met succes gevolgd of je kan aantonen (via attesten of instaptoets) dat je de kennis van dat niveau bezit. 

Je ontvangt een deelcertificaat Nederlands Threshold 3 mondeling persoonlijk als je de module succesvol hebt afgerond.

Opleidingscheques mogelijk? Meer info op vlaanderen.be
Betaald Educatief Verlof (BEV) mogelijk? Ja  (Meer info)
Vlaams Opleidingsverlof (VOV) mogelijk? (Meer info)
Modules:
NT2 - threshold 3 mondeling persoonlijk (60 LT - Opleidingsvariant: Nederlands tweede taal - richtgraad 2 (10139) )

Vestigingen

CVO HIK-Mol

 • Cursuscode: NEDL23M-B45V
 • van 11/02/2021 tot 25/06/2021
 • Eerste bijeenkomst: do. 11/02/2021 om 9:10
  Locatie: Refter Achterbos: Jozef Calasanzstraat 4, 2400 Mol
 • 2 x wekelijks (60u) - do 9:10 - 11:45 - vr 9:10 - 11:45
 • Dagcursus