Opleiding


Elektromecanicien 3A: Diagnose en organisatie onderhoud

Waar kan je deze cursus volgen?

Opleidingsdetails

In deze cursus leer je de diagnosetechnieken en het organiseren van de werkzaamheden bij correctief onderhoud.

Het plannen van correctieve acties staat hierbij centraal om de functionaliteit (prestaties, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, veiligheid, …) van industriële machines, installaties of systemen te behouden en de verwachte levensduur ervan te verzekeren.

  • werken met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
  • werken in teamverband
  • machines en gereedschappen gebruiken
  • opvolgdocumenten van de werkzaamheden invullen en de informatie doorgeven aan de betrokken dienst
  • vaktechnische informatie raadplegen in een vreemde taal
  • preventief of correctief interveniëren rekening houdend met situationele elementen (in werking stellen, productiewijzigingen, ...) of de onderhoudshistoriek
  • de werking van het materiaal, de instrumentengegevens (druk, debiet, temperatuur, ...) en de kritieke slijtagepunten, smeringspunten, ... controleren
  • een defect of storing lokaliseren en diagnosticeren
  • oorzaakanalyse/troubleshooting

Je hebt de module' Preventief onderhoud industriële installaties' succesvol afgerond of je kennis hiervan kunnen aantonen.

Je ontvangt een deelcertificaat 'Diagnose en organisatie onderhoud' als je de module succesvol afgerond hebt.

Daarnaast ontvang je het certificaat van de beroepsopleiding 'Elektromecanicien' als je alle 6 de modules succesvol hebt afgerond.

Opleidingscheques mogelijk? Meer info op vlaanderen.be
Betaald Educatief Verlof (BEV) mogelijk? Ja  (Meer info)
Vlaams Opleidingsverlof (VOV) mogelijk? (Meer info)
Modules:
Diagnose en organisatie onderhoud (60 LT - Opleidingsvariant: Elektromecanicien (10373) - VOV: Ja)

Vestigingen