Opleiding


Jeugd- en Gehandicaptenzorg

Waar kan je deze cursus volgen?

Opleidingsdetails

 • Wil je als opvoeder werken met kinderen, jongeren of volwassenen met een beperking? 
 • Zit begeleiden in je bloed? 
 • Wil je als opvoeder mensen met een beperking ondersteunen, hetzij in een residentiële voorziening, hetzij in een semi-residentiële voorziening?
  ​​

Antwoord je op deze vragen “ja”, dan is de opleiding JGZ iets voor jou.

  Levenslooppsychologie (40u)

Sociaal-emotioneel begeleiden (40u)

Communicatief gedrag (40u)

Communicatieve vaardigheden (40u)

Samenwerkingsvaardigheden (40u)

 Observeren en rapporteren (40u

ICT (40u)

Orthopedagogische vraagstellingen (40u)

Ortho-agogische vraagstellingen (40u)

Psychosociale vraagstellingen (40u)

 Woon- en leefklimaat (40u)

Werken met groepen (40u)

Deontologisch en ethisch handelen (40u)

Professionaliteit en kwaliteitszorg (40u)

Emancipatorisch handelen (40u) 

 Activiteitenbegeleiding (40u)

 Omgaan met moeilijk gedrag (40u

Verzorgen, veiligheid en gezondheid (40u)

Expressieve vaardigheden (40u)

Omgaan met diversiteit (40u)

Methodisch handelen in de organisatie (40u

Omgaan met cliëntsysteem (40u)

 Actuele tendensen in de welzijnszorg (40u)

Welzijns- en gezondheidszorg (40u)

Gesuperviseerde beroepspraktijk (1200u

Methodische werkbegeleiding en supervisie 1 en 2 

Methodische werkbegeleiding en supervisie 

 Slaag je voor de module, dan krijg je een deelcertificaat.
Heb je alle deelcertificaten verzameld, dan ontvang je het Certificaat Jeugd- en Gehandicaptenzorg (zonder aanvullend diploma secundair onderwijs) of het Diploma Jeugd- en Gehandicaptenzorg (in combinatie met een opleiding secundair onderwijs).

Opleidingscheques mogelijk? Meer info op vlaanderen.be
Betaald Educatief Verlof (BEV) mogelijk? Ja  (Meer info)
Vlaams Opleidingsverlof (VOV) mogelijk? (Meer info)
Modules:
Werken met groepen (40 LT - Opleidingsvariant: Jeugd- en gehandicaptenzorg (10132) - VOV: Ja)
Communicatief gedrag (40 LT - Opleidingsvariant: Jeugd- en gehandicaptenzorg (10132) - VOV: Ja)
Communicatieve vaardigheden (40 LT - Opleidingsvariant: Jeugd- en gehandicaptenzorg (10132) - VOV: Ja)
Samenwerkingsvaardigheden (40 LT - Opleidingsvariant: Jeugd- en gehandicaptenzorg (10132) - VOV: Ja)
Expressieve vaardigheden (40 LT - Opleidingsvariant: Jeugd- en gehandicaptenzorg (10132) - VOV: Ja)
Omgaan met diversiteit (40 LT - Opleidingsvariant: Jeugd- en gehandicaptenzorg (10132) - VOV: Ja)
Omgaan met diversiteit (40 LT - Opleidingsvariant: Jeugd- en gehandicaptenzorg (10132) - VOV: Ja)
Deontologisch en ethisch handelen (40 LT - Opleidingsvariant: Jeugd- en gehandicaptenzorg (10132) - VOV: Ja)
Professionaliteit en kwaliteitszorg (40 LT - Opleidingsvariant: Jeugd- en gehandicaptenzorg (10132) - VOV: Ja)
Welzijn en gezondheidszorg (40 LT - Opleidingsvariant: Jeugd- en gehandicaptenzorg (10132) - VOV: Ja)
Woon- en leefklimaat (40 LT - Opleidingsvariant: Jeugd- en gehandicaptenzorg (10132) - VOV: Ja)
Sociaal-emotioneel begeleiden (40 LT - Opleidingsvariant: Jeugd- en gehandicaptenzorg (10132) - VOV: Ja)
Observeren en rapporteren (40 LT - Opleidingsvariant: Jeugd- en gehandicaptenzorg (10132) - VOV: Ja)
Activiteiten begeleiding (40 LT - Opleidingsvariant: Jeugd- en gehandicaptenzorg (10132) - VOV: Ja)
Methodisch handelen in de organisatie (40 LT - Opleidingsvariant: Jeugd- en gehandicaptenzorg (10132) - VOV: Ja)
Omgaan met het cliëntsysteem (40 LT - Opleidingsvariant: Jeugd- en gehandicaptenzorg (10132) - VOV: Ja)
Actuele tendensen in het welzijnswerk (40 LT - Opleidingsvariant: Jeugd- en gehandicaptenzorg (10132) - VOV: Ja)
Methodische werkbegeleiding en supervisie 1 (20 LT - Opleidingsvariant: Jeugd- en gehandicaptenzorg (10132) - VOV: Ja)
Methodische werkbegeleiding en supervisie 2 (20 LT - Opleidingsvariant: Jeugd- en gehandicaptenzorg (10132) - VOV: Ja)
Methodische werkbegeleiding en supervisie 3 (20 LT - Opleidingsvariant: Jeugd- en gehandicaptenzorg (10132) - VOV: Ja)
Methodische werkbegeleiding en supervisie 4 (20 LT - Opleidingsvariant: Jeugd- en gehandicaptenzorg (10132) - VOV: Ja)
Methodische werkbegeleiding en supervisie 5 (20 LT - Opleidingsvariant: Jeugd- en gehandicaptenzorg (10132) - VOV: Ja)
Methodische werkbegeleiding en supervisie 6 (20 LT - Opleidingsvariant: Jeugd- en gehandicaptenzorg (10132) - VOV: Ja)
Gesuperviseerde Beroepspraktijk 1 (80 LT - Opleidingsvariant: Jeugd- en gehandicaptenzorg (10132) - VOV: Ja)
Gesuperviseerde Beroepspraktijk 2 (80 LT - Opleidingsvariant: Jeugd- en gehandicaptenzorg (10132) - VOV: Ja)
Gesuperviseerde Beroepspraktijk 3 (80 LT - Opleidingsvariant: Jeugd- en gehandicaptenzorg (10132) - VOV: Ja)
Gesuperviseerde Beroepspraktijk 4 (80 LT - Opleidingsvariant: Jeugd- en gehandicaptenzorg (10132) - VOV: Ja)
Gesuperviseerde Beroepspraktijk 5 (80 LT - Opleidingsvariant: Jeugd- en gehandicaptenzorg (10132) - VOV: Ja)
Gesuperviseerde Beroepspraktijk 6 (80 LT - Opleidingsvariant: Jeugd- en gehandicaptenzorg (10132) - VOV: Ja)
ICT (40 LT - Opleidingsvariant: Jeugd- en gehandicaptenzorg (10132) - VOV: Ja)
Emancipatorisch handelen (40 LT - Opleidingsvariant: Jeugd- en gehandicaptenzorg (10132) - VOV: Ja)
Levensloop-psychologie (40 LT - Opleidingsvariant: Jeugd- en gehandicaptenzorg (10132) - VOV: Ja)
Verzorgen, veiligheid en gezondheid (40 LT - Opleidingsvariant: Jeugd- en gehandicaptenzorg (10132) - VOV: Ja)
Ortho-agogische vraagstellingen (40 LT - Opleidingsvariant: Jeugd- en gehandicaptenzorg (10132) - VOV: Ja)
Psycho-sociale vraagstellingen (40 LT - Opleidingsvariant: Jeugd- en gehandicaptenzorg (10132) - VOV: Ja)
Omgaan met moeilijk gedrag (40 LT - Opleidingsvariant: Jeugd- en gehandicaptenzorg (10132) - VOV: Ja)

Vestigingen

CVO HIK-Mol

 • Cursuscode: JGZ
 • van 01/02/2021 tot 30/06/2022
 • Eerste bijeenkomst: ma. 01/02/2021 om 9:00
  Locatie: Eigen lokaal
 • Variabele lesdagen (1560u) - ma 8:30 - 16:30 - di 8:30 - 16:30 - do 8:30 - 16:30 - vr 8:30 - 16:30
 • Dagcursus