Opleiding


Interculturele medewerker

Waar kan je deze cursus volgen?

Opleidingsdetails

Wil je graag werken met mensen uit een andere cultuur of met mensen uit een maatschappelijk kwetsbare groep?

Ben je goed in communicatie en steek je graag je handen uit de mouwen?​

Antwoord je op deze vragen “ja”, dan is de opleiding Interculturele medewerker iets voor jou.

Communicatietechnieken

Interculturele diversiteit

Methodisch werken

Functionele informatieve vaardigheden met bronnenmateriaal

Methodische begeleiding interculturele medewerker

Interculturele communicatie

Functioneel observeren

Empowermentgericht werken

Deontologie en beroepsethiek

Organisatorische vaardigheden

Methodisch handelen

Teamgericht samenwerken

Groepsprocessen begeleiden

Cliëntgerichte begeleiding

Seminarie

Professionaliteit en

Teamondersteunend werken

Groepsactiviteiten begeleiden

Actuele tendensen in de gezondheidszorg

Kwaliteitszorg

Slaag je voor de module, dan krijg je een deelcertificaat.
Heb je alle deelcertificaten verzameld, dan ontvang je het Certificaat Interculturele medewerker (zonder aanvullend diploma secundair onderwijs) of het Diploma Interculturele medewerker (in combinatie met een opleiding secundair onderwijs).

Opleidingscheques mogelijk? Meer info op vlaanderen.be
Betaald Educatief Verlof (BEV) mogelijk? Ja  (Meer info)
Vlaams Opleidingsverlof (VOV) mogelijk? (Meer info)
Modules:
Functioneel observeren (40 LT - Opleidingsvariant: Interculturele medewerker (10131) - VOV: Ja)
Methodisch werken (40 LT - Opleidingsvariant: Interculturele medewerker (10131) - VOV: Ja)
Methodisch handelen (40 LT - Opleidingsvariant: Interculturele medewerker (10131) - VOV: Ja)
Groepsactiviteiten begeleiden (40 LT - Opleidingsvariant: Interculturele medewerker (10131) - VOV: Ja)
Groepsprocessen begeleiden (40 LT - Opleidingsvariant: Interculturele medewerker (10131) - VOV: Ja)
Teamondersteunend werken (40 LT - Opleidingsvariant: Interculturele medewerker (10131) - VOV: Ja)
Clientgerichte begeleiding (40 LT - Opleidingsvariant: Interculturele medewerker (10131) - VOV: Ja)
Empowermentgericht werken (40 LT - Opleidingsvariant: Interculturele medewerker (10131) - VOV: Ja)
Kwaliteitszorg (40 LT - Opleidingsvariant: Interculturele medewerker (10131) - VOV: Ja)
Organisatorische vaardigheden (40 LT - Opleidingsvariant: Interculturele medewerker (10131) - VOV: Ja)
Professionaliteit en deskundigheid (40 LT - Opleidingsvariant: Interculturele medewerker (10131) - VOV: Ja)
Interculturele diversiteit (40 LT - Opleidingsvariant: Interculturele medewerker (10131) - VOV: Ja)
Interculturele communicatie (40 LT - Opleidingsvariant: Interculturele medewerker (10131) - VOV: Ja)
Functionele informatieve vaardigheden (40 LT - Opleidingsvariant: Interculturele medewerker (10131) - VOV: Ja)
Actuele tendensen in de welzijnszorg (40 LT - Opleidingsvariant: Interculturele medewerker (10131) - VOV: Ja)
Methodische begeleiding IW (40 LT - Opleidingsvariant: Interculturele medewerker (10131) - VOV: Ja)
Gezinsgericht werken (40 LT - Opleidingsvariant: Interculturele medewerker (10131) - VOV: Ja)
Teamgericht samenwerken (40 LT - Opleidingsvariant: Interculturele medewerker (10131) - VOV: Ja)
Deontologie en beroepsethiek (40 LT - Opleidingsvariant: Interculturele medewerker (10131) - VOV: Ja)
Supervisie IW1 (60 LT - Opleidingsvariant: Interculturele medewerker (10131) - VOV: Ja)
Supervisie IW2 (60 LT - Opleidingsvariant: Interculturele medewerker (10131) - VOV: Ja)
Supervisie IW3 (60 LT - Opleidingsvariant: Interculturele medewerker (10131) - VOV: Ja)
Supervisie IW4 (60 LT - Opleidingsvariant: Interculturele medewerker (10131) - VOV: Ja)
Supervisie IW5 (60 LT - Opleidingsvariant: Interculturele medewerker (10131) - VOV: Ja)
Supervisie IW6 (60 LT - Opleidingsvariant: Interculturele medewerker (10131) - VOV: Ja)
Begeleide intervisie IW 1 (20 LT - Opleidingsvariant: Interculturele medewerker (10131) - VOV: Ja)
Begeleide intervisie IW 2 (20 LT - Opleidingsvariant: Interculturele medewerker (10131) - VOV: Ja)
Begeleide intervisie IW 3 (20 LT - Opleidingsvariant: Interculturele medewerker (10131) - VOV: Ja)
Communicatietechnieken (40 LT - Opleidingsvariant: Interculturele medewerker (10131) - VOV: Ja)

Vestigingen

CVO HIK-Mol

  • Cursuscode: IM
  • van 01/02/2021 tot 30/06/2022
  • Eerste bijeenkomst: ma. 01/02/2021 om 9:00
    Locatie: Eigen lokaal
  • Variabele lesdagen (1220u) - ma 8:30 - 16:30 - di 8:30 - 16:30 - vr 8:30 - 16:30
  • Dagcursus