Opleiding

Europese neventalen richtgraad 1 en 2

Portugees richtgraad 1 standaard

Algemene informatie

De taalopleidingen in het Volwassenenonderwijs worden ingedeeld in richtgraden (RG). De richtgraden zijn gebaseerd op het Europees Referentiekader voor Talen. Richtgraad 1.1 is het basisniveau (Breakthrough) en richtgraad 1.2 is het overlevingsniveau (Waystage). Indien je jouw taalniveau wil kennen, kan je een elektronische toets afleggen die weergeeft op welk niveau je best de opleiding start.