Gecombineerd onderwijs

 

Wat is gecombineerd onderwijs?

Gecombineerd onderwijs is een combinatie van contactonderwijs (in de klas) en afstandsonderwijs (thuis) waarbij de leraar kan differentiëren en cursisten individueel begeleiden.

Via een elektronische leeromgeving krijgen de cursisten toegang tot een gemeenschappelijke plaats voor de vakgebonden activiteiten. Ze kunnen er taken ophalen, nieuws posten via een forum en nog veel meer. Op die manier kunnen ze thuis aan de leerstof en taken werken.

 

De voordelen van gecombineerd onderwijs

  • Je kan zelf bepalen waar en wanneer je de opdrachten uitvoert.
  • Je kan nauwkeuriger en bewuster werken omdat je zelfstandig en op eigen tempo leerstof kan verwerken.
  • Je moet je minder verplaatsen naar het centrum.  
  • 'Sociale' contacten met medecursisten en leraren worden, ondanks de afstand, in stand gehouden door de goede verhouding tussen het afstand- en contactonderwijs.
  • Je ontvangt als cursist een betere begeleiding omdat elke cursist individueel wordt opgevolgd bij het maken van zijn oefeningen en zo een optimale en persoonlijke ondersteuning ontvangt van de leraar in kwestie. Het forum, waarover de cursisten beschikken in de elektronische leeromgeving, is hierbij een uitstekend hulpprogramma om extra informatie (oefeningen, lesmateriaal, …) uit te wisselen.

 

Contactmomenten en afstandsmomenten

De contactmomenten en de afstandsmomenten worden vooraf ingeroosterd. Het aantal lestijden in contactonderwijs moet gelijk zijn aan het vooraf vastgelegde percentage van het totaal aantal lestijden van de cursus. Een afstandsmoment is eerder een periode tussen twee contactmomenten waarin de cursist onder begeleiding van de leraar via afstandsleren leerstof verwerkt. Het aantal lestijden dat voorzien wordt voor een afstandsperiode, bepaalt de hoeveelheid leerstof die tijdens deze periode verwerkt zal worden.