Kinderbegeleider baby's en peuters

In deze opleiding ontwikkel je de nodige pedagogische kwaliteiten om kinderen tussen 0 en 3 jaar te begeleiden. Je verwerft pedagogische competenties in de dagelijkse begeleiding van kinderen, waarbij welbevinden en betrokkenheid, begeleiden van activiteiten en spel, samenwerken in team en met ouders, verzorging en zelfreflectie centraal staan.

Hoe is de opleiding opgebouwd?

  • Modulair 

De opleiding Kinderbegeleider baby's en peuters is opgedeeld in aparte modules.

  • Les en stage

Je combineert de lessen van Begeleider in de kinderopvang altijd met stage.
In totaal loop je 480 uren stage, waarvan minstens 320 uren in een kinderdagverblijf (voor werkenden in de gezinsopvang 160 uur).
Je brengt je stage-ervaringen mee naar de lessen. Op stage kun je de vaardigheden en de inzichten uit de lessen leren toepassen.

  • Leerondersteuning

Heb je problemen met taken en opdrachten van bepaalde modules? Je kunt een halve dag per week terecht bij de begeleider leerondersteuning.

Traject?

Er zijn 3 standaardtrajecten :

  • Gewoon traject : een traject van 1,5 jaar. Je volgt 1 dag les per week en je loopt 160 uren stage per semester.
  • Versneld traject: een traject van 1 jaar. Je volgt 1,5 dagen les per week en je loopt in totaal 480 uren stage.​
  • Gecombineerd onderwijs: een traject van 1,5 jaar. Je volgt 1 avond per week les en loopt 160 uren stage per semester.

Je kan ook gaan voor een traject op maat in de opleiding Kinderbegeleider baby's en peuters:
Heb je een bepaalde module van de opleiding al met succes gevolgd, dan kun je vrijstellingen krijgen. Wil je de opleiding combineren met je werk, een combinatie maken tussen de dag- en avondopleiding dan kan een individueel traject op maat opgesteld worden in samenspraak met de coördinator van de opleiding.

Lesdata?

Je kunt de modules volgen in de dagopleiding op dinsdag en donderdag van 8.30 tot 12.10 u. en van 12.50 tot 16.30 u.
Of in een flexibel traject op maat in gecombineerd onderwijs met lesmomenten op woensdagavond van 18.30 tot 22.00 u.
Elk semester wordt 1 module uit de opleiding aangeboden op zaterdagvoormiddag van 08.30 tot 12.00 u. 

Waar?

CVO HIK Campus Mol, Jozef Calasanzstraat 4, 2400 Mol

Studiebewijs?

Je volgde met succes de opleiding Kinderbegeleider baby's en peuters Het attest Kinderbegeleider baby’s en peuters is een erkende kwalificatie om te werken in de gezinsopvang en groepsopvang, met kinderen van 0 tot 3 jaar. Het is ook een erkend kwalificatiebewijs voor verantwoordelijken in de groepsopvang tot maximaal 18 kinderen.

Inschrijven?

Via deze link, of tijdens de openingsuren van het secretariaat. 

Vragen?

Contacteer de clusterverantwoordelijke 'sociaal' of bel naar 014/31 70 61.