Links

Gelieve ons te contacteren als u wenst te worden toegevoegd of als een link niet meer werkt.

 

Opleidingen

  • Bekwaamheidsbewijzen in het volwassenenonderwijs 
    Vaststelling per vak van de vereiste, de voldoende geachte en andere bekwaamheidsbewijzen (enkel OSP)
  • Cevora 
    CEVORA is het opleidingscentrum van het ANPCB (Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden, of Paritair Comité nr 218).
  • Examencommissie 
    Pagina van de Vlaamse overheid waar je de brochure i.v.m. de examencommissie secundair onderwijs kan terugvinden.
  • Fan van horeca 
    Horeca Vorming Vlaanderen wil de horecasector versterken en professionaliseren via drie pijlers: vorming, onderwijs en arbeidsmarkt.
  • Kwalificaties 
    Alle beschikbare eindtermen in het volwassenenonderwijs
  • Opleidingen volwassenenonderwijs 
    Alle afdelingen in het volwassenenonderwijs

 

Ondersteuning en dienstverlening

 

Onderwijsinstellingen

 

Onderwijs in Vlaanderen

 

Adviesorganen

 

Openbaar vervoer

  • De Lijn 
    Stads- en streekvervoer met bus en tram in Vlaanderen
  • NMBS 
    Verplaatsingen met de trein

 

Voor ondernemers

 

Andere

  • .be(België) 
    Informatie en diensten van de overheid
  • Competent 
    Het competentiemanagementsysteem voor de Vlaamse arbeidsmarkt. Hier vind je alle beroepscompetentieprofielen die zijn gepubliceerd door de SERV.
  • VDAB 
    Dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding
  • Vlaanderen.be 
    Site van de Vlaamse overheid
  • Wettig verblijf 
    Infogids voor hulpverleners en begeleiders van mensen zonder wettig verblijf