Maatregelen coronavirus - Update 18 maart 2020 voor cursisten

 

Alle vestigingen gesloten

Alle vestigingen van HIK zijn gesloten. Gelieve ons via mail te contacteren. De contactgegevens van elke vestiging vind je hier.

 

Kan ik op stage gaan?

Alle stages worden opgeschort behalve stages in de zorgsector.
Zorgsector omvat: · Ziekenhuizen · Woonzorgcentra · Thuiszorg · Dagopvang en -verzorging · Beschut wonen · Revalidatie.

Ook in Zorgsector moeten preventiemaatregelen operationeel zijn:

Stagiaires zijn gelijkgesteld met werknemers en moeten genieten van dezelfde preventiemaatregelen. Het is belangrijk dat met name de persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondmaskers en eventueel oogbescherming, handschoenen en gepaste bedrijfskledij voorhanden zijn. Indien dit door de stageplaats niet gegarandeerd kan worden moet ook hier de stage opgeschort worden.

De betrokken cursisten, stageplaatsen zullen hiervan verwittigd worden door de coördinatoren. De coördinatoren zullen opvolgen of de nodige veiligheidsmaatregelen genomen worden op de stageplaats.

                                                -----------------------------------------------------

Gaat mijn les door? 

Alle lessen in het Volwassenenonderwijs worden opgeschort vanaf vandaag vrijdag 13 maart om 18.00 uur.

lle contactonderwijs wordt geannuleerd tot aan de paasvakantie. Er wordt overgegaan op alternatieve werkvormen, bijvoorbeeld afstandsonderwijs, zodat de leerplandoelstellingen zoveel mogelijk gerealiseerd worden. De leerkacht zal contact met je opnemen hoe jullie dit gaan aanpakken en welke opdrachten je eventueel al kan doen.

 

Wat met betaald educatief verlof? Wat betekent het tijdelijk annuleren van de contactlessen voor mij?

De afwezigheden worden als "gewettigde afwezigheid" beschouwd. Deze uren worden van het op te nemen verlof afgetrokken.

 

Wat met het Vlaams Opleidingsverlof? Wat betekent het tijdelijk annuleren van de contactlessen voor mij? 

Er is geen gevolg zolang je maar aan alle evaluaties deelneemt.

 

Kan je geld terugkrijgen nu de contactlessen tijdelijk geannuleerd worden? 

Nee, inschrijvingsgeld betalen betekent dat het centrum verplicht is om je alle nodige assistentie te verlenen om je de kans te geven de eindtermen van je module te behalen. Er is geen enkele verplichting dat dit door middel van contactonderwijs moet gebeuren.

 

Wat met vergaderingen/supervisies? 

Vergaderingen die niet echt nodig zijn, worden verzet naar een moment na de paasvakantie. Zoek naar alternatieven zoals skype,.... om in kleine groep te vergaderen. Vergaderingen met meer dan 5 mensen worden sowieso geannuleerd.


! Blijf de preventieve maatregelen toepassen 

Het coronavirus is niet erger dan een normale wintergriep. Er worden wel meer mensen ziek omdat het een nieuw virus is. Ons lichaam heeft er nog geen antistoffen tegen ontwikkeld. Virussen verspreiden zich vooral via de handen. Om het risico op besmetting in te perken, op straat en thuis, is het belangrijk om de preventiemaatregelen blijvend toe te passen:

  • Was regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) je handen. Leer je kind de handen met water en zeep te wassen en doe dat ook zelf. Speciale wasgels zijn niet nodig, gewone zeep volstaat.

  • Moet jij of jouw kind hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van de ellebogen.

  • Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.

  • Vermijd handen en kussen geven.

  • Vermijd nauw contact met zieke personen.

  • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.

  • Een mondmasker dragen op straat heeft geen enkele zin.

Krijg je koorts, keelpijn, hoofdpijn en begint het te hoesten? Dan is thuisblijven de boodschap. Raadpleeg telefonisch je huisarts. Hij kan de situatie beoordelen en de gepaste maatregelen nemen.

Zorg voor jezelf en voor elkaar.