Bijlagen:

Maatregelen coronavirus - info voor cursisten

Update 22 mei 2020

 

Na overleg met clusterverantwoordelijken en preventie werd de puzzel gelegd voor het beperkt  heropstarten van een aantal modules. Hierbij moesten we o.a. rekening houden met:

 • de strikte richtlijnen die opgelegd werden door de overheid zoals:

  • enkel afstudeerders

  • bepaalde studiegebieden uitgesloten

  • moeilijk bereikbare cursisten

 • Adviezen van de interne en externe dienst preventie: De veiligheid van personeel en cursisten blijft prioritair. Wanneer deze niet gegarandeerd kan worden is het advies voor heropstart negatief.

 • Beperkingen van beschikbaarheid gebouwen van partnerscholen.

 • Zelfs binnen bovenstaand kader nog schrappen om aantal cursisten en personeelsleden aanwezig op school te beperken tot een absoluut minimum.

Een veilige opstart is essentieel en we zijn er ons van bewust dat er maar weinig cursussen terug zullen opstarten in contactonderwijs. Wellicht zijn sommige leerkrachten en cursisten ontgoocheld omdat ze graag terug praktijkvakken wilden opstarten. We begrijpen dit volkomen, maar in het kader van de veiligheid konden we niet anders.

Maximaal digitaal blijft dus de norm voor alle personeelsleden en cursisten. We beseffen heel goed dat dit voor veel opleidingen zeer moeilijk is, maar voorlopig is er geen andere optie. De huidige strenge maatregelen zijn voorlopig tot het einde van het schooljaar van kracht. Het is dus ook belangrijk om alle informatie die nu verspreid wordt goed door te nemen. 

De lijst met opleidingen die (beperkt) kunnen starten in contactonderwijs is opgenomen in bijlage. 

Alle andere opleidingen blijven dus in afstandsonderwijs georganiseerd. Uw leerkracht blijft werken met digitale lessen, opdrachten en evaluaties. Voor de cursisten die gebruik maken van VOV (Vlaams Opleidingsverlof) is het belangrijk dat je deze taken en evaluaties ook uitvoert en indient!

Naast deze beperkte heropstart van opleidingen, zijn er ook beperkte mogelijkheden voor 1-1 contact en gebruik van OLC. Dit kan enkel op afspraak. Indien dit voor jou van toepassing is, zal de leerkracht jou contacteren om een moment in te plannen 

Er werden al een heel aantal stappen genomen om de beperkte heropstart van 25 mei en 2 juni in goede banen te leiden:

 • Opstellen van een draaiboek preventie

 • Fysieke reorganisatie school

  • Klasopstelling aanpassen/klassen splitsen

  • Signalisatie en affiches

  • Aanpassingen om te voldoen aan strenge normen handhygiëne

  • Aanduiden looprichtingen

  • Voorzien van nodige beschermingsmiddelen: plexiglas, maskers, handschoenen, …

 • Instructiefiche (zie bijlage): Lees dit document zorgvuldig door voor je eerste contactmoment

Heel wat cursisten van technische richtingen hebben nog werkstukken in ateliers van partnerscholen staan. Hier wordt nog een regeling voor uitgewerkt wanneer dit materiaal veilig kan opgehaald worden. Waarschijnlijk zal dit pas eind juni/begin juli zijn. Wanneer hierover meer gegevens gekend zijn, zal je leerkracht je hierover contacteren.

Bepaalde vestigingen blijven de rest van dit schooljaar volledig gesloten: Arendonk, Westerlo, Geel St Jozef, Mol St Lutgardis. Voor de andere vestigingen wordt een beperkte bezetting van het secretariaat uitgewerkt. Zo zullen er waarschijnlijk een beperkt aantal fysieke inschrijfmomenten voorzien worden. Ook regelingen i.v.m. binnen brengen en afhalen van documenten/certificaten moeten verder uitgewerkt worden. Deze informatie zal later via verschillende kanalen gecommuniceerd worden. We blijven altijd bereikbaar via info@hik.be.

Wat mag je verwachten wanneer je de eerste dag terug op school komt:

 • Binnen in schoolgebouwen is het verplicht een mondmasker te dragen. Breng er zelf eentje mee!

 • Volg de looprichting in het gebouw om je naar je klas te begeven

 • Aan de ingang van het gebouw is ontsmettende alcohol voorzien: verplicht gebruiken.

 • Alle drankautomaten (ook koffie) worden afgesloten. Indien nodig dient dit zelf te voorzien worden.

 

Vanaf 1 juni kan je je online inschrijven voor een cursus.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Eerdere vragen en info

 

Wat met het Betaald Educatief Verlof / Vlaams Opleidingsverlof?

Heb je vragen over de gevolgen van de coronomaatregelen voor het BEV of VOV? Hier vind je meer informatie.

 

Wat met deliberaties?

Het kan zijn dat de deliberatie van je opleiding wordt uitgesteld tot een latere datum omdat evaluaties worden uitgesteld of onder een andere vorm gebeuren. Je krijgt hiervan bericht van je leraar.

 

Kan ik mijn (deel)certificaat nog behalen?

Ja. De leraren zullen tijdstip en vorm van evaluatie aanpassen aan de gewijzigde omstandigheden, indien van toepassing.

 

Gaan de proclamaties nog door? 

We annuleren alle geplande proclamaties dit semester en zullen zoeken naar andere manieren om je resultaten en behaalde certificaten/diploma's te bezorgen.

 

Alle vestigingen gesloten

Alle vestigingen van HIK zijn gesloten. Gelieve ons via mail te contacteren. De contactgegevens van elke vestiging vind je hier.

 

Kan ik op stage gaan?

Alle stages worden opgeschort behalve stages in de zorgsector.
Zorgsector omvat: · Ziekenhuizen · Woonzorgcentra · Thuiszorg · Dagopvang en -verzorging · Beschut wonen · Revalidatie.

Ook in Zorgsector moeten preventiemaatregelen operationeel zijn:

Stagiaires zijn gelijkgesteld met werknemers en moeten genieten van dezelfde preventiemaatregelen. Het is belangrijk dat met name de persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondmaskers en eventueel oogbescherming, handschoenen en gepaste bedrijfskledij voorhanden zijn. Indien dit door de stageplaats niet gegarandeerd kan worden moet ook hier de stage opgeschort worden.

De betrokken cursisten, stageplaatsen zullen hiervan verwittigd worden door de coördinatoren. De coördinatoren zullen opvolgen of de nodige veiligheidsmaatregelen genomen worden op de stageplaats.

 

Kan je geld terugkrijgen nu de contactlessen tijdelijk geannuleerd worden? 

Nee, inschrijvingsgeld betalen betekent dat het centrum verplicht is om je alle nodige assistentie te verlenen om je de kans te geven de eindtermen van je module te behalen. Er is geen enkele verplichting dat dit door middel van contactonderwijs moet gebeuren.

 

Wat met vergaderingen/supervisies? 

Zoek naar alternatieven zoals skype om in kleine groep te vergaderen. 


! Blijf de preventieve maatregelen toepassen 

 • Was regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) je handen. Leer je kind de handen met water en zeep te wassen en doe dat ook zelf. Speciale wasgels zijn niet nodig, gewone zeep volstaat.

 • Moet jij of jouw kind hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van de ellebogen.

 • Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.

 • Vermijd handen en kussen geven.

 • Vermijd nauw contact met zieke personen.

 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.

Krijg je koorts, keelpijn, hoofdpijn en begint het te hoesten? Dan is thuisblijven de boodschap. Raadpleeg telefonisch je huisarts. Hij kan de situatie beoordelen en de gepaste maatregelen nemen.

Zorg voor jezelf en voor elkaar.