HIK Volwassenenonderwijs

De centra HIK en TISJ uit Geel en DTL uit Herentals werken al een aantal jaren en op heel wat domeinen intensief samen. HIK staat vanaf nu voor dit samenwerkingsverband dat vanuit één bestuurlijke organisatie het volwassenenonderwijs in de Kempen de slagkracht en zichtbaarheid moet geven om de cursisten een sterk en breed aanbod te kunnen aanreiken. De naam HIK wordt overgenomen van het CVO dat binnen deze samenwerking tot september 2019 alle HBO5-opleidingen organiseert. Deze opleidingen gaan vanaf 2019 naar de hogeschool Thomas More.

HIK Volwassenenonderwijs levert erkende diploma's, getuigschriften, certificaten en deelcertificaten af.
De hoofdmoot van ons aanbod bestaat uit opleidingen waarbij het halen van een bekwaamheidsbewijs een belangrijke motivatie is. Voor velen openen zij de poort naar echte sociale promotie.

De individuele cursist vindt bij ons tal van opleidingsmogelijkheden. Het volgen van een taalcursus of een gespecialiseerde informaticacursus kan bij een sollicitatie je basisdiploma de doorslaggevende meerwaarde geven. 

Onze diplomagerichte opleidingen kunnen in combinatie met de opleiding Aanvullende algemene vorming leiden tot een diploma secundair onderwijs. 

Ook heel wat zelfstandigen werden door HIK Volwassenenonderwijs gevormd. De juiste (beroeps)kennis van verschillende gereglementeerde beroepen kunnen via de attesten van ons CVO worden aangetoond.

Anderen volgen een cursus als hobby. Zij zijn heerlijk ontspannen bezig met onze cursussen die alleszins kwaliteit in kennisoverdracht nastreven.

Kennis, vaardigheden, cultuur... dit alles zit in ons pakket. Het aanbod is er, de keuze is aan jou!