Vorming: Persoonlijke assistentie

Personen met een beperking beheren zelf hun budget om ondersteuning te betalen. Ze zijn hiervoor gericht op zoek naar competente persoonlijke assistenten.

 • Is mensen helpen en ondersteunen in hun dagelijks leven jouw tweede natuur? 
 • Lijkt het je leuk om deze ondersteuning professioneel te bieden aan iemand met een beperking?

Dan past de CVO-opleiding Persoonlijke assistentie perfect bij jou. Als persoonlijke assistent ondersteun je personen met een beperking bij zeer uiteenlopende zaken, gaande van ondersteuning in huis tot samen naar de winkel gaan, een uitstap organiseren, enz. Lees verder om meer te weten over deze opleiding of neem voor persoonlijk advies contact op met de coördinator van de CVO-opleiding.

Studieprogramma

De CVO-opleiding Persoonlijke assistentie richt zich specifiek op het trainen en aanleren van de kennis en vaardigheden die je nodig hebt in je beroep als persoonlijke assistent. De hele opleiding is een module van 80 uur.

Het studieprogramma bestaat uit vaste lesdagen, een stage en intervisiemomenten.

Er komen verschillende thema’s aan bod in dit studieprogramma: 

 • Visie op persoonlijke assistentie; 
 • Wettelijk kader van de job, beroepsgeheim; 
 • Vaardigheidstraining (o.a. EHBO, tiltechnieken en ergonomie); 
 • Correct communiceren met de cliënt en zijn omgeving; 
 • Gebruik van communicatietechnologie; 
 • Vrijetijdsbesteding en begeleiding tijdens uitstappen; 
 • Stagevoorbereiding.

Stage- en intervisiedagen

Tijdens de lesmodules doorloop je een persoonlijk stagetraject van 20 uur. Je kan stage lopen op een flexibele manier: halve dagen of hele dagen, één of meerdere dagen per week. Heb je al een job in dit werkgebied? Dan kan je deze voordragen als jouw stageplaats. Tijdens de stage worden twee intervisiemomenten gepland zodat de cursisten hun ervaringen met elkaar kunnen delen.

Voor wie?

De opleiding is geschikt voor jou, als je: 

 • al persoonlijke assistent bent en je wilt versterken in je competenties; 
 • persoonlijke assistent wilt worden en je sterk wilt profileren als kandidaat.

De STERKTE van deze opleiding is het samenwerkend leren vanuit ervaringen en onbevangenheid.

Waarom kies je voor deze opleiding?

Deze opleiding is interessant voor jou omdat je: 

 • De basisvaardigheden leert beheersen die de kwaliteit van zorg aan personen met een beperking ondersteunen; 
 • Van medecursisten leert door het delen van ervaringen en het samen reflecteren over eigen sterktes en moeilijkheden; 
 • Leert ommuniceren op cliëntniveau vanuit een empowerende basishouding; 
 • Leert informeren en overleggen met de direct betrokkenen en het sociale netwerk van de cliënt; 
 • Je leert gedragen naar de visie van persoonlijke assistentie; 
 • De huidige systemen, de regels en de impact ervan op het werk van de persoonlijke assistent leert kennen; 
 • Een vrijetijdsbesteding leert organiseren die is aangepast aan de wensen en noden van de cliënt.

Prijs?

 • € 130
 • Personen met een gedeeltelijke of volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld dienen een attest in te dienen.

Waar?

CVO HIK Campus Mol, Jozef Calasanzstraat 4, 2400 Mol

Studiebewijs?

Het bewijzen van de competenties leidt tot het behalen van een vormingsattest.

Inschrijven?

Via deze link, of tijdens de openingsuren van het secretariaat. 

Vragen?

Contacteer de clusterverantwoordelijke 'sociaal' of bel naar 014/31 70 61.