Vorming: Woonassistent

Assistentiewoningen (vroeger serviceflats genoemd) zijn bedoeld voor ouderen die nog zelfstandig kunnen wonen, maar af en toe hulp nodig hebben bij zelfzorg of kleine praktische taken. Als woonassistent ben je het eerste aanspreekpunt voor de bewoners. Deze opleiding bereidt je daar grondig op voor door de vier beroepsrollen van de woonassistent te verkennen en te leren hoe je die concreet kan invullen. Na de opleiding kan jij de nodige dienstverlening aan huis organiseren, zoals poetshulp, warme maaltijden en thuisverpleging. Je kan mensen de weg wijzen naar zinvolle tijdsbesteding of zelf gepaste activiteiten organiseren. Je kan bovendien ontmoetingskansen creëren en contacten tussen bewoners en met de buurt stimuleren.

Waarom kies je voor deze opleiding? 

 • Je kan snel aan de slag wanneer je wordt aangesteld als woonassistent. 
 • Je past theorie meteen toe in concrete praktijksituaties. 
 • Je kiest voor kwaliteit. De opleiding is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen vijf Centra voor Volwassenenonderwijs in Vlaanderen die hun schouders zetten onder kwalitatieve begeleiding van en zorg voor ouderen.

Studieprogramma

De opleiding bestaat uit 11 dagen en vijf deelmodules.

1. Het werk van de woonassistent 

 • concrete invulling van jouw functie 
 • goede zorgomstandigheden scheppen 
 • een aangename gemeenschap creëren

2. Wetgeving 

 • wettelijke voorwaarden omtrent gebouw en werking van assitentiewoningen 
 • privacy 
 • inspraak

3. Wegwijs in het hulpverleningsaanbod, premies en sociale tarieven 

 • inzicht verwerven in de rechten en premies binnen hulpverlening 
 • thuiszorgdiensten 
 • bezoek aan thuiszorgwinkel

4. EHBO 

 • direct leren handelen bij ongevallen 
 • contact met hulpdiensten

5. Begeleide intervisie: concreet aan de slag in jouw praktijk 

 • concrete opdrachten uitwerken in kleine groep 
 • ervaringen uitwisselen 
 • portfolio samenstellen

Vrijstelling

Er is mogelijkheid tot vrijstelling voor sommige modules voor afgestudeerden aan sommige opleidingen in het hoger onderwijs en afgestudeerden aan een CVO in Jeugd- en gehandicaptenzorg, Begeleider-animator in de ouderenzorg en Zorgkunde. 

Voorwaarden?

Om te kunnen starten in deze opleiding moet je reeds een opleiding binnen Personenzorg (secundair onderwijs) of sociale opleiding in het hoger onderwijs gevolgd hebben, of reeds werken als woonassistent. Wie niet aan deze voorwaarden voldoet, kan mogelijk toegelaten worden na een intakegesprek met de opleidingscoördinator.

Jobmogelijkheden

Je kan aan de slag als woonassistent in een groep van assistentiewoningen.

Waar?

CVO HIK Campus Mol, Jozef Calasanzstraat 4, 2400 Mol

Studiebewijs?

Na het volgen van de lessen ontvang je een vormingsattest voor elke module. Indien je portfolio voldoet aan de evaluatiecriteria, behaal je het opleidingsattest Woonassistent.

Inschrijven?

Tijdens de openingsuren van het secretariaat. 

Vragen?

Contacteer de clusterverantwoordelijke 'sociaal' of bel naar 014/31 70 61.