Leerondersteuning buiten de lesmomenten

  • Ik volg les maar het gaat wat te snel voor mij
  • Het lukt me niet om thuis opdrachten voor school te maken
  • Ik kan mijn werk moeilijk plannen
  • Ik heb nood aan extra ondersteuning voor bepaalde modules
  • Ik heb moeilijkheden met de Nederlandse taal om alles goed te begrijpen
  • Ik kan moeilijk overweg met de computer

Dan is leerondersteuning voor jou. Buiten de lesmomenten kom je dan wekelijks een halve dag naar leerondersteuning op jouw maat. Je brengt jouw opdrachten mee en de leraar bespreekt met jou waaraan je werkt zodat je meer zelfstandig aan de slag kan met je opdrachten.