Leerondersteuning tijdens lesmomenten

  • Ik volg les maar het gaat wat te snel voor mij
  • Het lukt me niet om opdrachten tijdens de les te maken
  • Ik weet niet hoe te beginnen aan een opdracht
  • Ik heb nood aan extra ondersteuning voor bepaalde modules
  • Ik heb moeilijkheden met de Nederlandse taal om alles goed te begrijpen in de les
  • Ik kan moeilijk overweg met de computer tijdens de les

Voor sommige modules binnen enkele opleidingen bieden we taalondersteuning aan tijdens de lessen.