Premie bedienden privésector

Vormingspremie voor bedienden in de privésector

U bent bediende in een ANPCB-bedrijf (Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden, of Paritair Comité nr 200) en u volgt, op eigen kosten, een beroepsopleiding buiten de werkuren? CEVORA kan uw inschrijvingskosten geheel of gedeeltelijk terugbetalen via individuele vormingspremies.

Wie komt in aanmerking?

 • Elke bediende van een onderneming uit het ANPCB
  • met ten hoogste een diploma van het algemeen secundair onderwijs (ongeacht zijn anciënniteit) of
  • met minder dan één jaar anciënniteit bij zijn huidige werkgever (ongeacht zijn diploma) of
  • 45 jaar of ouder is
 • Ex-bedienden van een ANPCB-onderneming die:
  • op het ogenblik van het ontslag minimum 5 jaar anciënniteit hebben, zonder onderbreking, binnen de sector van het ANPCB ;
  • sedert minder dan 1 jaar ontslagen zijn ;
  • ten hoogste een diploma van het Algemeen Secundair Onderwijs beschikken.

Welke zijn de voorwaarden?

 • De opleiding moet plaatsvinden buiten de werkuren ('s avonds of tijdens het weekend).
 • De opleidingskosten worden door u zelf betaald (niet door uw bedrijf).
 • Als de opleiding een eindproef voorziet, moet u voor die proef slagen.

Welk bedrag wordt terugbetaald?

CEVORA betaalt het inschrijvingsgeld en de examenkosten eerste zittijd tot max. € 371,84 per persoon en per schooljaar terug, ongeacht het aantal gevolgde opleidingen. Voor taalcursussen is de tussenkomst bovendien beperkt tot max. € 6,20 per gevolgd lesuur.

Welke opleidingen komen in aanmerking?

Opleidingen die een meerwaarde bieden op professioneel vlak en die aansluiten bij de kwalificatievereisten van het ANPCB.

Hoe en wanneer een aanvraag indienen?

 • U moet een apart formulier invullen voor elk schooljaar en elke opleiding.
 • Uw aanvraag tot terugbetaling kan worden ingediend vanaf het begin van de opleiding tot uiterlijk 3 maanden na de laatste examendag (of laatste opleidingsdag, als er geen examen voorzien is).

Als de opleiding over verschillende jaren gespreid is, moet er op het einde van ieder schooljaar een aanvraag tot terugbetaling worden ingediend en dit uiterlijk 3 maanden na de laatste examendag (of laatste opleidingsdag, als er geen examen voorzien is).

Regionaal agentschap

Antwerpen-Limburg
Wommelgemsteenweg 18
2110 Wijnegem.

Tel. 03/320.82.90