Trajectbegeleiding Aanvullende algemene vorming (AAV)

Binnen de opleiding AAV is er aandacht voor elke individuele cursist. Vóór de start van de opleiding doet elke cursist een intakegesprek met de trajectbegeleider. De trajectbegeleider bekijkt onder meer of de cursist recht heeft op vrijstellingen op basis van schoolrapporten of op basis van andere documenten. De cursist neemt vervolgens deel aan bijkomende vrijstellingsproeven. Aan de hand van de behaalde vrijstellingen stelt de trajectbegeleider samen met de cursist het meest geschikte traject op. De cursist kan samen met de trajectbegeleider dit traject in de loop van het schooljaar aanpassen zodat het traject zo haalbaar mogelijk is voor de cursist.

Tijdens het traject vinden op regelmatige basis opvolggesprekken tussen de cursist en de trajectbegeleider plaats. Tijdens deze gesprekken bespreken beiden hoe de opleiding verloopt voor de cursist en wat eventueel kan bijgestuurd worden. Deze informatie wordt met de leraren gedeeld via een cursistvolgsysteem. Zo heeft elke leerkracht recente, relevante gegevens om er zijn les- en evaluatiepraktijk op af te stemmen. Leerkrachten informeren ook de trajectbegeleider zodat het traject voor de cursist zo haalbaar mogelijk is.

Tijdens het leerproces van de cursist is er oog voor remediëring. De trajectbegeleider zorgt ook voor de socio-emotionele begeleiding van de cursist waar nodig. Wanneer de cursist nood heeft aan meer gestructureerde begeleiding, zal de trajectbegeleider doorverwijzen naar de zorgbegeleiding.

Contactgegevens coördinator trajectbegeleiding AAV