Trajectbegeleiding bij sommige beroepsopleidingen

Binnen sommige beroepsspecifieke opleidingen (zorgopleidingen, Schoonheidszorgen, ICT& Administratie, Webdesigner) is er aandacht voor het traject van elke individuele cursist. Vóór de start van de opleiding bekijkt de trajectbegeleider samen met de cursist welk traject het best past voor de cursist. De keuze hangt samen met de beschikbare tijd, de vooropleiding, de eigen voorkeur,… De cursist kan samen met de trajectbegeleider dit traject in de loop van de opleiding aanpassen zodat het traject zo haalbaar mogelijk is voor de cursist.

Tijdens het traject vinden op regelmatige basis opvolggesprekken tussen de cursist en de trajectbegeleider plaats. Tijdens deze gesprekken bespreken beiden hoe de opleiding verloopt voor de cursist en wat eventueel kan bijgestuurd worden. Deze informatie wordt met de leraren gedeeld via een cursistvolgsysteem. Zo heeft elke leraar recente, relevante gegevens om er zijn les- en evaluatiepraktijk op af te stemmen. Leraren informeren ook de trajectbegeleider zodat het traject voor de cursist zo haalbaar mogelijk is. 

Tijdens het leerproces van de cursist is er oog voor remediëring. De trajectbegeleider zorgt ook voor de socio-emotionele begeleiding van de cursist waar nodig. Wanneer de cursist nood heeft aan meer gestructureerde begeleiding, zal de trajectbegeleider doorverwijzen naar de zorgbegeleiding.