Trajectbegeleiding Nederlands Tweede taal (NT2)

In de NT2-klassen is er aandacht voor elke individuele cursist. Alle cursisten volgen op basis van hun leerbehoefte, niveau en toekomstperspectief de meest geschikte module. Samen met de trajectbegeleiding zoeken leraren en cursisten naar het optimale leertraject en worden de interesses, motivatie en oefenkansen van elke cursist in kaart gebracht.

Tijdens het traject NT2 wordt die informatie via een cursistvolgsysteem geüpdatet. Zo heeft elke leraar recente, relevante gegevens om er zijn les- en evaluatiepraktijk op af te stemmen. Tijdens het leerproces van de cursist is er oog voor remediëring.

De trajectbegeleiding werkt constructief samen met CBE, VDAB, OCMW, socio-emotionele of andere externe begeleiding en deze partners verwijzen ook door naar elkaar. Relevante informatie die partners verstrekken over cursisten wordt opgenomen in het cursistvolgsysteem.

Ook cursisten die HIK Volwassenenonderwijs verlaten, kunnen rekenen op trajectbegeleiding voor een gefundeerde doorverwijzing voor hun vervolgtraject, met extra aandacht voor een optimale doorstroom van informatie.

Contactgegevens coördinator leer- en trajectbegeleiding NT2