Trajectbegeleiding voor anderstaligen binnen beroepsopleidingen

Extra taalondersteuning Nederlands voor anderstalige cursisten kan voorzien worden bij verschillende beroepsgerichte opleidingen. Je kan daarvoor contact opnemen met een trajectbegeleider en/of leraar of opleidingscoördinator van de beroepsgerichte opleiding. Die zal meer informatie kunnen geven over de taalcompetenties die noodzakelijk zijn voor een goed verloop van de opleiding.

Contactgegevens